Co je to DEXAHAN a proč je jednou z důležitých složek kloubní výživy pro psy a kočky SYNOQUIN.

 

DEXAHAN® je registrovaný obchodní název našeho jedinečného zdroje krilového oleje.

 • Kril je malý korýš, který tvoří největší biomasu na planetě. Celkem existuje 85 druhů krilu. DEXAHAN® používá jediný druh krilu, Euphausia superba, který se vyskytuje pouze v Antarktidě.
 • Krilový olej je zdrojem omega 3 esenciálních mastných kyselin (Ω3 EFA) EPA (kyselina eikosapentaenová) a DHA (kyselina dokosahexaenová) v převážně fosfolipidové formě.
 • EPA a DHA jsou ve stravě psů a koček potřebné každý den, protože mají vliv na základní tělesné funkce.
 • Řada studií u lidí i zvířat prokázala přínos Ω3 EFA při léčbě různých onemocnění, zejména osteoartrózy (Zdroj: 1 Comblain 2015, 2 Mehler 2016, 3 Suzuki 2016). 

Existují tři hlavní zdroje Ω3 EFA ve stravě.

V pořadí podle rostoucí biologické dostupnosti:

Poznámka: Ω3 EFA v rostlinných olejích jsou ALA, které se v těle jen obtížně přeměňují na EPA a DHA.)

 

Různé zdroje Ω3 EFA mají různou strukturu.
Tradiční rybí oleje obsahují Ω3 EFA ve formě triglyceridů, ale krilový olej je ve formě fosfolipidů.

Předpokládá se, že tento strukturní rozdíl je důvodem lepší biologické dostupnosti fosfolipidových Ω3 EFA1.

                                                  

DEXAHAN

Čistý – DEXAHAN® pochází z korýšů, kteří jsou v potravním řetězci na nízkém stupni a žijí pouze v čistých antarktických vodách. To znamená, že se u nich nehromadí toxiny ve stejné míře jako u ryb.

Žádné umělé přísady – kril v přípravku DEXAHAN® je zpracován okamžitě a obsahuje přírodní konzervační látky, např. astaxantin.

Astaxanthin

 • Astaxanthin je nejsilnější antioxidant ze skupiny karotenoidů.
 • Astaxanthin v přípravku DEXAHAN® je esterifikovaný, takže je biologicky dostupnější.
 • Bylo prokázáno, že astaxanthin má protizánětlivé účinky2,3, zmírňuje bolesti kloubů při artritidě4 a působí proti enzymům ničícím chrupavky.
 • DEXAHAN® obsahuje 10krát více astaxanthinu než tradiční rybí oleje

Zdroj: DEXAHAN®1 Odeberg 2003, 2 Park 2010, 3 D’Orazio 2012, 4 Nir 2002, 5 Bikádi 2006, 6 Lambertsen 1970

Složení kloubní výživy pro psy a kočky SYNOQUIN

Synergické účinky přípravku SYNOQUIN

 1. Protizánětlivé účinky

Zánět je hlavním faktorem spojeným s rizikem progrese úbytku chrupavky i příznaků osteoartrózy.

DEXAHAN® (Ω3 EFA)

 • Ω3 EFA snižují produkci prozánětlivých mediátorů, jako je prostaglandin E2 (PGE2 ) a leukotrien B4 (LTB4 )1,2,3,4.
 • Ω3 EFA působí také jako prekurzory protizánětlivých mediátorů, jako jsou prostaglandin E 3 (PGE3 ), leukotrien B 5 (LTB5 ) 1,2,3, resolviny a protektiny 9

Astaxanthin

 • Prokazatelně má přímé protizánětlivé účinky5,6

Glukosamin a chondroitin

 • potlačení zánětu synovitidy7,10
 • Bylo zjištěno, že chondroitin sulfát snižuje produkci interleukinu-1, blokuje aktivaci komplementu a inhibuje histaminem zprostředkovaný zánět8,11.

Zdroj: 1 Zainal 2009, 2 Roush 2010, 3 Lopez 2012, 4 Simopoulos 2016, 5 Park 2010, 6 D’Orazio 2012, 7 Canapp 1999, 8 Silawal 2018, 9 Calder 2012, 10 Bishnoi 2016, 11 Theoharides 2010

 1. Antioxidanty

Existuje jasná souvislost mezi oxidačním stresem a patogenezí OA1, protože volné radikály hrají roli při šíření zánětu a jsou spojeny s poklesem syntézy kolagenu2,5.

DEXAHAN® (Ω3 EFA)

 • Astaxanthin je díky své jedinečné struktuře nejsilnějším antioxidantem ze skupiny karotenoidů3.

Kyselina askorbová

 • Antioxidant rozpustný ve vodě

Zinek

 • Kofaktor antioxidačního enzymu superoxiddismutázy (SOD)4,6

Zdroj: 1 Ziskoven 2010, 2 Lepetsos 2016, 3 D’Orazio 2012, 4 Prasad 2009, 5 Watari 2011, 6 Chakraborty 2007

 1. Anabolické účinky

Glukosamin a chondroitin

 • Stavební kameny kloubní chrupavky a synoviální tekutiny1,2
 • Působí jako signální molekuly p r o regulaci genů pro agrekany a kolagen6.
 • Stimulace produkce proteoglykanů a kolagenu chondrocyty 6

DEXAHAN® (Ω3 EFA)

 • Obnovení strukturální integrity a funkce synoviocytů a kloubních chondrocytů2

Kyselina askorbová

 • Zesíťování kolagenových vláken
 • Stimuluje metabolismus chondrocytů, kolagenu a snižuje úbytek proteoglykanů3,4

Zinek

 • Kofaktor metabolismu pojivových tkání5,7

Zdroj: 1 Beale 2005, 2 Lopez 2012, 3 Aghajanian 2015, 4 Chiu 2016, 5 Saltman 2013, 6 Jerosch 2011, 7 Fukada 2008

 1. Anti-katabolické účinky

Glukosamin a chondroitin

 • Snížení zúžení kloubního prostoru a úbytku chrupavky u OA1,2,3
 • Snížení regulace proteináz degradujících chrupavku, jako jsou agrekanázy a matrixové metaloproteinázy4,5.

DEXAHAN® (Ω3 EFA)

 • Rovněž snižuje regulaci proteináz degradujících chrupavku, jako jsou agrekanázy a matrixové metaloproteinázy6.
 • Působí na normalizaci hustoty kostního minerálu v nemocných kloubech7

Zdroj: 1 Kahan 2009, 2 Reginster 2001, 3 Bottegoni 2014, 4 Van Blitterswijk 2003, 5 Chan 2005, 6 Zainal 2009, 7 Knott 2011

 1. Analgetické účinky

Osteoartróza je bolestivé onemocnění, které může mít významný dopad na kvalitu života zvířete.

DEXAHAN® (Ω3 EFA)

 • 300 mg krilového oleje denně snižuje bolest a ztuhlost způsobenou artritidou u lidí za pouhých 8 dní2
 • Bylo prokázáno, že astaxanthin zmírňuje bolesti kloubů při artritidě6.
 • Modulace aferentní nociceptorové signalizace u OA a syndromů přetrvávající bolesti 3,4,5,7,8

 Glukosamin a DEXAHAN® (Ω3 EFA)

 • Kombinace glukosaminu, EPA a DHA má u osteoartrózy větší analgetické účinky než samotný glukosamin1.

Zdroj: 1 Gruenwald 2009, 2 Deutsch 2007, 3 Lopez 2012, 4 Veigas 2011, 5 Ramsden 2010, 6 Nir 2002, 7 Galan-Arriero 2017, 8 Ramsden 2015

SHRNUTÍ

Ω3 EFA a OSTROARTRÓZA

Pro použití Ω3 EFA při léčbě OA existuje velké množství důkazů:

 • Zlepšení klinických příznaků OA (zlepšení vrcholové vertikální síly, kulhání a hodnocení nosnosti) u zvířat krmených dietou obohacenou o Ω3 EFA1.
 • U zvířat s chronickou OA bylo zjištěno významné snížení dávky NSAID, pokud byla podávána ve spojení s dietou obohacenou o Ω3 EFA2,6.
 • Z přehledu dostupné literatury vyplývá, že Ω3 EFA vykazují antikatabolické a protizánětlivé účinky3.
 • Ω3 EFA vedou ke snížení zánětu, rozpadu chrupavky a úbytku GAG4,5.
 • Ω3 EFA snižují zánětlivé markery v krevní plazmě psů7,8
 • Ω3 EFA vedou ke snížení bolesti, snížení zánětlivých mediátorů a zpomalení progrese OA kolenního kloubu u lidí9.
 • U psů s OA kyčelního nebo stehenního kloubu, kterým byly podávány Ω3 doplňky EFA  došlo k významnému zlepšení klinických příznaků OA a hladin zánětlivých mediátorů v krevní plazmě10.
 • Fosfolipidové Ω3 EFA obsažené v přípravku DEXAHAN® mají v porovnání s rybím olejem lepší účinky na zlepšení zánětu kloubů11 a dokáží zvýšit Ω3 EFA v těle na výrazně vyšší hodnoty12.

Zdroj: 1 Roush 2010, 2 Fritsch 2010, 3 Comblain 2015, 4 Zainal 2009, 5 Wann 2010, 6 Hielm-Bjorkman 2012, 7 Hansen 2008, 8 LeBlanc 2008, 9 Suzuki 2016, 10 Mehler 2016, 11 Ierna 2010, 12 Burri 2020

 

PROČ SYNOQUIN® 

 • SYNOQUIN® je ověřen v klinické studii
 • SYNOQUIN® je evolucí původního složení s přidaným DEXAHAN®
 • Ω3 EFA prokazatelně zlepšují příznaky OA u psů.
 • Ω3 Fosfolipidy EFA v přípravku DEXAHAN® jsou prokazatelně biologicky účinnější než Ω3 EFA ve formě triglyceridů, které se nacházejí ve stravě a rybím tuku.
 • Ω3 EFA fosfolipidy v DEXAHAN® byly klinicky ověřeny u OA.

SYNOQUIN®: Vyzkoušený, testovaný, důvěryhodný, pokročilý